Contact us!

Pasi Mäenpää
Vastuullinen tutkija, Kaupunkiaktivismi-hankkeen johtaja
Sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto
etunimi.sukunimi@helsinki.fi
040 592 3933

Maija Faehnle  
Tutkijatohtori
Suomen ympäristökeskus & Tampereen yliopisto (Helsingin yliopisto)
etunimi.sukunimi@gmail.com
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
0295 25 1109
Twitter: @maija_f

Harry Schulman
Kaupunkiaktivismi-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja
Professori emeritus
Geotieteiden ja maantieteen laitos, Helsingin yliopisto
etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Kaupunkiaktivismi-kurssista voi ottaa yhteyttä Maaria Linkoon:


Maaria Linko
Yliopistonlehtori
Avoin yliopisto, Helsingin yliopisto
etunimi.sukunimi@helsinki.fi