Kaupunkiaktivismi-hanke ja tietopankki

Kaupunkiaktivismi-tietopankki tarjoaa tietoa, välineitä ja ideoita avuksi kansalaisten ja hallinnon kohtaamiseen kaupunkien kehittämisessä.

Tietopankki on suunnattu erityisesti julkisen hallinnon toimijoille sekä kansalaisaktiiveille verkostoineen. Se palvelee myös yrityksiä, tutkijoita ja opiskelijoita.

Tietopankin on perustanut Kaupunkiaktivismi metropolin voimavarana -hanke täydentyväksi ja kehittyväksi alustaksi.

Tule mukaan keskusteluun ja kehittämään tietopankkia!

Löysitkö tietopankista kömmähdyksen, keksitkö täydennettävää, haluatko kirjoittaa jutun? Ota yhteyttä Täydennä tietopankkia -lomakkeella tai meihin suoraan! Ks. yhteystiedot.

Kaupunkiaktivismin keskustelufoorumina toimii Kaupunkiaktivismi-Facebook-ryhmä jaTwitter-tunnuksena #kaupunkiaktivismi. Jakamistalousasioista voi keskustella erityisesti Jakamistalouden T&K-verkosto-Facebook-ryhmässä ja Twitterissä verkoston tunnuksella #jatke. Somesta kaupunkisuunnittelussa kiinnostuneita kokoaa SoMe & Kaupunkisuunnittelu -Facebook-ryhmä.

 

 • Kaupunkiaktivismi metropolin voimavarana -hanke

  Kaupunkiaktivismi metropolin voimavarana -hankkeessa (2015–2017) tarkasteltiin kaupunkiaktivismia eli kansalaisten paikallisia organisoitumisen ja toiminnan muotoja ekologisen kestävyyden, innovaatiopolitiikan, osallisuuden ja yhteisöllisyyden näkökulmista. Tavoitteena oli selvittää:

  Miten kaupunkiaktivismit palvelevat kaupunkien tavoitteita?
  Miten julkisen vallan kannattaa mahdollistaa ja hyödyntää kaupunkiaktivismeja?

  sanapilvikuva

  Hankkeesta vastasi Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitos. Toteutuspaikkana oli myös Suomen ympäristökeskus. Hankkeen kumppanit ja rahoittajat ks. Yhteistyökumppanit.

 • Yhteistyökumppanit

  Tietopankki on syntynyt lukuisten toimijoiden yhteistyönä. Suuret kiitokset kaikille tähän mennessä auttaneille!

  Tietopankin teknisestä toteutuksesta vastasi Lasipalatsin Mediakeskus. Rakennusvaiheessa Kaupunkiaktivismi-tiimiä auttoi Inka Kaakinen tapaustarinoita kokoamalla.

  Kaupunkiaktivismi-hankkeen kumppaneina olivat:

  Espoon, Helsingin, Lahden ja Vantaan kaupungit
  Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA
  Suomen ympäristökeskus SYKE
  Valtiovarainministeriö
  Ympäristöministeriö
  Oikeusministeriö
  Kuntaliitto

  Kaupunkiaktivismi-hanketta rahoittivat:

  Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelma 2015–2016
  ARA, asuinalueiden kehittämisohjelma 2015
  Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto 2016
  Heikki von Hertzenin rahasto 2016
  (valtiovarainministeriö ja ympäristöministeriö)
  Suomen tietokirjailijat 2017
  SITRA 2017