Artboard 2 copy Ecoactivism

Kaupunkien ekologinen kestävyys saa vauhtia ekoaktivismeista. Aktivistien toiminnan ja ekologisen kestävyyden yhteydet ovat mutkikkaita, mutta mahdollisuuksia kestävyyden edistymiseen kannataa tunnistaa ja pyrkiä hyödyntämään.

 

Ekoaktivismeja voi nimittää myös kiertotalousaktivismeihiksi. Ekoaktivismeina voi tunnistaa mm. ilmastoaktivismia, pyöräilyaktivismia, energia-aktivismia (esim. aurinkopaneeliaktivismi ja energiaosuuskunnat), kierrätysaktivismia (esim. hävikkiruoanjakoryhmät, tavaralainaamot) ja luontoaktivismia.

Ideoita ekoaktivismiin: 

Kiertotalouden kokeiluja
Building Community Capacity for Energy Democracy: A Deck of Strategies