Artboard 2 copy 2 Services

Kansalaiset kuluttavat mutta myös ideoivat, kehittävät ja tuottavat palveluja. He myös tuottavat, muotoilevat ja jalostavat palveluihin liittyvää tietoa.

Kansalaisten tuottamiin palveluihin kuuluu palveluita ruokahuollosta turvallisuuspalveluihin, vertaistuesta kuljetuspalveluihin, kierrätyspalveluista monipuoliseen naapuriapuun.

Kansalaisten tuottamiin palveluihin kuuluu myös kansalaistoiminnan tukipalveluja. Jotkut aktivismin muodot voivat erityisesti helpottaa muita aktivismeja ja edistää uusien aktivismien viriämistä. Tällaisia ovat mm. innovaatio- ja välittäjäyhteisöt kuten ARTOVA, Hukkatila ry, Oranssi ry ja Dodo ry. Aktivoitumista voi innostaa herättävä viestintä, kuten vastamainokset, kulttuurihäirintä (mm. Häiriköt-päämaja) ja Kapitaali.com:n kaltaiset vapaaehtoisvoimin ylläpidettävät tiedonvälityssivustot. Vapaaehtoisvoimin kehitetään myös aktivismien välineitä, kuten joukkorahoitus- ja muita alustoja ja aktivismioppaita. Aktivismien tukiaktivismia on myös vapaaehtoinen aktivismeja auttava tutkimus- ja selvitystyö.