Who is doing what

Mitä kaikkea rakentava kansalaisaktivismi on ja ketkä sitä tekevät ja mahdollistavat? Etsitkö kansalaistoimijoita, edistyksellisiä aktivismien mahdollistajia, esimerkkejä toiminnasta tai vaikka ideoita aktivistiksi ryhtymiseen? Niitä löytyy tältä sivulta.  

Palveluita, joissa voi etsiä ja ilmoittaa vapaaehtoistehtäviä:

Hiiop100.fi

Vapaaehtoistyo.fi

Aktivismeja tai vihjeitä aktivismeista kartalla:

Ravintolapäivä

Nappi Naapuri

Transformap – solidaarisuustalousverkostossa kartoitettuja solidaarisuustalouden toimijoita, joita myös esitelty commons.fi-sivulla, esim. Ehta raha

SDG-SSE – solidaarisuustalouden esimerkkejä globaalisti, erityisesti Aasia

Community power map – uusiutuvan energian kansalais- ja muita toimijoita (US)

Cap ou pas Cap? (Pariisi)

Smarta kartan (Göteborg)

Sharing cities network

”Co-mapping our transition towards abundance for all” – ehdotus globaaliksi kansalaislähtöisen kehittämisen alustaksi

Lähtökohtia kartoittamiseen (uuden talouden näkökulma)

Kansainvälisiä toimijaverkostoja

Ouishare

RIPESS - Intercontinental network for the promotion of social solidarity economy

Verkostolistaus Transformative Social Innovation Theory -hankkeen sivulla

Katso myös kansainväliset aktivismiesimerkkien kokoelmat.