Avoin data

  • Pohdintoja

    Aktivismeja - pohdiskeleva esimerkkikokoelma

    Tässä on Kaupunkiaktivismi-hankkeessa vuosina 2015-2017 koottu pohdiskeleva esimerkkikokoelma kaupunkiaktivistisen toiminnan muodoista. Esimerkkien koonnissa huomio on ollut siinä, miten aktivismit voivat tukea kaupunkien innovaatiopolitiikkaa ja edistää alueiden elinvoimaisuutta, ekologista kestävyyttä, yhteisöllisyyttä ja kansalaisten osallisuutta. Katso kaupunkiaktivismin määrittely täältä.

    Varjokaava kohtaa kaavoittajan: tapaus Hernesaari

    Kaupunkikulttuuria edistävä Urban Helsinki -ryhmä on tehnyt vaihtoehtokaavan ja ehdottanut, ”että Hernesaaren kaavoittamisen lähtökohdaksi otetaan nykyisiä suunnitelmia selkeästi kaupunkimaisempi ratkaisu.”