Oppaita ja tietolähteitä

Oppaita, ohjekokoelmia, hyvien käytäntöjen ja muiden esimerkkien kokoelmia, muita tietolähteitä. Katso myös julkaisut.

Opas kaupunkiaktivismiin - uutta kaupunkikulttuuria luomaan

Sharing Cities: Activating the Urban Commons - Shareablen laaja kokoelma esimerkkejä. "This book showcases over a hundred sharing-related case studies and model policies from more than 80 cities in 35 countries. It witnesses a growing global movement and serves as a practical reference guide for community-based solutions to urgent challenges faced by cities everywhere."  

The illustrated guide to participatory city

Essential guide to transition

Reimagining activism - a practical guide for the great transition

Thriving resilience - community tools

REconomy - guides and cases on transforming local economy

Initiative Cookbook - Homemade Civic Engagement - An Introduction into Project Management 

Kokeilijan huoneentaulut (Kokeileva Suomi)

Nopeiden kokeilujen keittokirja (Forum Virium)

Kokeilevassa yhteiskehittämisessä avuksi Liikennekokeilijan opas

Osallistuva budjetointi kunnissa ja maakunnissa - Kuntaliiton opas

How to talk to civic hackers - a guide for public servants and people working inside government who want to connect with innovators and technologists outside of the bureaucracy

Public Service Design: A guide for the application of service design in public organisations - DIY-palveluiden käsikirja

Sparking the conversation in your community: A DIY guide to planning your own community wealth building summit - opas voi antaa vinkkejä erityisesti laajojen kokoontumisten järjestämiseen

Comoodle -  esimerkki monentyyppisten voimavarojen käyttöä auttavasta alustasta (Iso-Britannia, Kirklees), "making the best use of our stuff, space and skills by lending things to each other and by sharing what we know"

Vinkkejä yhteisten tilojen luomiseen: How to welcome and engage people in community spaces

Osallisuuden edistäminen omaehtoista taloudellista toimeliaisuutta tukemalla: Barcelonan esimerkki kaupungin joukkoistetusta mukauttamisesta jakamistalouteen

Sharing City - opas kaupunkiorganisaatioille ja muille toimijoille jakamistalouteen mukaan lähtemiseen

The urban information toolkit - Enabling collaborative work around issues related to urban everyday life (Aalto-yliopisto)

A collection of Citizen Science guidelines and publications  (European Citizen Science Association)

Fasilitaattorin työkirja

Kaupunginosatoiminnan vinkkikokoelma (HELKA ry)

Apua yrityksen perustamiseen: Yrityksen perustaminen -ohjesivusto ja Yrityksen perustajan kiihdytyskaista Facebookissa

People Helping People – Esimerkkejä ja kokemuksia sosiaalisista innovaatioista ja niiden levittämisestä

101 Civic Ideas, Civic Voice Manifesto ja muuta brittiläisen Civic Voicen resurssikokoelmassa

Vapaaehtoiseksi seniorina -tietopankki

Opas pop-up-toripäivän järjestämiseen

Onnelliset taloyhtiöt – toimintavinkkejä aktivismiin taloyhtiötasolla

Oppaat taloyhtiöille ja yrityksille tilojen käytön edistämiseen - Näin teet tilastasi joustotilan

Opas taloyhtiöille yhteiskäyttöauton hankintaan

Viljellään kaupungissa – opas yhteisö- ja pienpalstaviljelmien perustamiseen Helsingissä

Kymmenen askelta kohti syötävää kaupunkia  - Incredible edible town!

Handbook - Creating space for sustainable food systems in urban communities – Practical approaches and examples for cities

Mediaseuranta järjestöissä – neuvoja toimintaan medioissa ja niiden kanssa

NESTAn suositukset kansalaisosallistumisen uudelleenajatteluun julkisten palvelujen tuottamisessa: Making the shift to ‘people powered’ services: a cross-government agenda "Co-production and community participation should be built into the way that public services are designed and commissioned. By doing this we can open up many more services to benefit from additional community resource, as well as offering new ideas and models for service delivery."

Protesteista kohti muutoksen aikaan saamista: How protests become successful social movements

Weltstadt-projektin esimerkkejä urbaanista kansalaistoiminnasta eri puolilta maailmaa

A Citizens Guide to Better Streets: How to Engage your Transportation Agency

Urban repair squad - Do-it-yourself infrastructure - A practical manual

Creating your own DIY street  - A simple guide

The open streets guide

How to get started in civic hacking

Pop-up-ravintolatoiminta Suomessa: Eviran ohjeistus, opinnäytetyö toiminnan lainsäädännöllisistä haasteista ja toiminnasta saaduista kokemuksista

Shareablen artikkelisarja jakamistaloudesta Helsingissä englanniksi

Lisää julkaisuja ja videoita kansalaislähtöisestä kaupunkikehittämisestä PPS:n (Project for Public Spaces) Lighter Quicker Cheaper -kokoelmassa. Ks myös PPS:n laajempi materiaalikokoelma.