Ketkä tekemässä

Mitä kaikkea rakentava kansalaisaktivismi on ja ketkä sitä tekevät ja mahdollistavat? Etsitkö kansalaistoimijoita, edistyksellisiä aktivismien mahdollistajia, esimerkkejä toiminnasta tai vaikka ideoita aktivistiksi ryhtymiseen? Niitä löytyy tältä sivulta.  

Kaupunkiaktivismeja - pohdiskeleva esimerkkikokoelma

Palveluita, joissa voi etsiä ja ilmoittaa vapaaehtoistehtäviä:

Hiiop100.fi

Vapaaehtoistyo.fi

Mun vuoro

Nappi Naapuri

Siskot ja Simot

Kanssala

Kansainvälisiä tehtäviä: YK:n vapaaehtoistyöpankki

Katso myös artikkeli vapaaehtoistehtävien löytämisestä (HS 26.12.2017)  

Aktivismeja tai vihjeitä aktivismeista kartalla:

Ravintolapäivä

Nappi Naapuri

Transformap – solidaarisuustalousverkostossa kartoitettuja solidaarisuustalouden toimijoita, joita myös esitelty commons.fi-sivulla, esim. Ehta raha

Sharing City Community Maps -kokoelmassa Suomea edustaa kartta Helsingistä

SDG-SSE – solidaarisuustalouden esimerkkejä globaalisti, erityisesti Aasia

Community power map – uusiutuvan energian kansalais- ja muita toimijoita (US)

Cap ou pas Cap? (Pariisi)

Smarta kartan (Göteborg)

Sharing cities network

”Co-mapping our transition towards abundance for all” – ehdotus globaaliksi kansalaislähtöisen kehittämisen alustaksi

Kansainvälisiä toimijaverkostoja

Ouishare

Enspiral

RIPESS - Intercontinental network for the promotion of social solidarity economy

Verkostolistaus Transformative Social Innovation Theory -hankkeen sivulla

Bloom network


Katso myös kansainväliset aktivismiesimerkkien kokoelmat.