Kort på svenska

Mäenpää, P. & Faehnle, M. 2017. Stadsaktivismen: styrningslösningar för en självorganiserande stadsgemenskap. Kvartti 2/2017, 32-47.

Mäenpää, P. & Faehnle, M. 2016. Stadsaktivism som resurs. Kvartti 3/2016, 16-33.