Lapset ja nuoret

Lapsiin ja nuoriin liittyviä aikuisten aktivismeja ovat esimerkiksi ympäristömummo- ja -vaaritoiminta, vanhempien vertaistukisryhmät kuten Hätäkahvit ja lasten vaatteiden ja tarvikkeiden Facebook- ja muut kirpputorit ja vaihtajaistapahtumat.

Helsingin nuorisotoimessa on tehty edistyksellistä työtä nuorten aktiivisuuden tukemisessa.

 

 • Pohdintoja

  Nuorisopalvelut kehittää työntekijöidensä valmiuksia tukea aktivismia - katso aktivismivideot!

  Miten kaupungin hallinto voi kehittää valmiuksiaan mahdollistaa ja tukea rakentavaa kaupunkiaktivismia? Esimerkiksi järjestämällä työntekijöilleen aiheesta seminaarin, kuten Helsingin nuorisopalvelut teki lokakuussa 2018.

  Kiertotalouskeskus kutsuu ihmisiä löytämään omat tapansa elää vastuullisesti ja hauskasti

  Mitä seuraa, kun kaupunkiaktivisti tekee kaupunginjohtajalle laajan kehitysehdotuksen kansalaistoiminnan edellytysten parantamisesta? Kaupunkiorganisaatio palkkaa aktivistin toteuttamaan ehdotustaan. Syntyy yhteisöllisyyttä ja kaupunkiaktivismia työkseen edistävä tiimi, joka alkaa saada uudistuksia aikaan.

  Kaupunki vuonna 2028

  Kun Tuuli puhaltelee helmikuista pakkasilmaa keuhkoistaan Herttoniemen rannassa, hän saa älyrannekkeeseensa viestin: ”Kaavaehdotuksenne on hyväksytty”. Vielä kymmenen vuotta aikaisemmin, vuonna 2018, Tuulin kaltaiset aktiiviset kaupunkilaiset tulivat kuulluksi kunnan päätöksenteossa lähinnä silloin, kun valittivat kaavoituksesta; nyt he suunnittelevat kaavoja. Tai suunnittelevat, jos kaupunkiaktivismia, eli kansalaisten omaehtoista yhteisöllistä toimintaa, tutkineet Maija Faehnle ja Pasi Mäenpää saavat päättää, mitä lähitulevaisuudessa tapahtuu. 

  Aktivismeja - pohdiskeleva esimerkkikokoelma

  Tässä on Kaupunkiaktivismi-hankkeessa vuosina 2015-2017 koottu pohdiskeleva esimerkkikokoelma kaupunkiaktivistisen toiminnan muodoista. Esimerkkien koonnissa huomio on ollut siinä, miten aktivismit voivat tukea kaupunkien innovaatiopolitiikkaa ja edistää alueiden elinvoimaisuutta, ekologista kestävyyttä, yhteisöllisyyttä ja kansalaisten osallisuutta. Katso kaupunkiaktivismin määrittely täältä.