Myyr York - Street Art City

Myyrmäki Myrtsi

Toiminta sai alkunsa syksyllä 2012, kun alueen asukkaiden kesken pohdimme kaupunkirakenteiden, kuten alikulkutunnelien sekä Myyrmäen aseman, ränsistynyttä kuntoa. Myyrmäessä oli ollut julkisia ja luvallisia graffiteja jo 1990-luvulla, mutta keskeiset Myyrmäenraitin teokset oli haalistuneina peitetty vuonna 2007.

Myös Myyrmäen asema oli avautuessaan 1975 miehitetty asema, jossa työskenteli liki 10 ihmistä. Vuosituhannen loppuun mennessä viimeinen työntekijä oli jättänyt aseman, joka meni varsin nopeasti huonoon kuntoon.

Kutsuimme asemalle asukasfoorumin, jossa ryhdyimme yhdessä kaupungin nimeämän arkkitehdin kanssa suunnittelemaan millainen asema voisi tulevaisuudessa olla. Ehdotuksista valikoitui varsin nopeasti toteuttamiskelpoisimmat, kuten kahvila, katutaidetta, tapahtumatila sekä julkinen piano.

Samalla käynnistyi kaupunginosan alikulkutunneleiden värittäminen yhdessä alueen oppilaitosten kanssa. Tällä hetkellä maalattuja alikulkutunneleita on 17 kpl.

Syksyllä 2013, vuoden toiminnan jälkeen, Myyrmäkeen saatiin myös 120 metriä pitkä avoin graffitiseinä.

Toiminta laajeni nopeasti katutaiteesta monimuotoisiin kaupunkitapahtumiin. Kesällä 2015 avattiin avoin tapahtumapuisto Myyrmäen monttu, jossa alueen asukkaat voivat järjestää asukkaille avoimia ja ilmaisia tapahtumia.

Nykyisellään Myyrmäki-liike järjestää vuositasolla noin 10 tapahtumaa, joihin jokaiseen osallistuu 1000–7000 asukasta. Merkittävimpiä ovat muun muassa Why so Myrtsi (Myyrmäen oma taiteiden yö), MUSH (Myyrmäen oma Slush), sekä huippusuositut puistokirppikset ja ulkoilmaelokuvat.

Onnistumisia

Merkittävimpiä onnistumisia on asukkailta saatu palaute, jonka mukaan he voivat olla ylpeitä omasta asuinalueestaan. Samoin muutamat spin offeina syntyneet toimijat kuten Street Art Vantaa ovat onnistumisia, sillä asukasliikkeen tuleekin itse tekemisen sijasta synnyttää uusia toimijoita.

Myyr York Street Art City, katutaidekaupunginosa, Myyrmäen katutaideasema ja tapahtumamonttu ovat niin ikään selkeitä onnistumisia, niin kuin se, että asukkaat ovat lähteneet mukaan tapahtumiin (näistä hyvänä esimerkkinä Why so Myrtsi – Myyrmäen oma taiteiden yö).

Yksi uusimmista onnistuneita hankkeista on Coworking Myyr York, yhteisöllinen työtila, joka toivottavasti laajenee pop up -taloksi artesaanipajoineen, tapahtumatiloineen ja pop up -putiikkeineen.

Opittavaa muualle

Asenne, jonka mukaan hullut ja isotkin ideat ovat toteutettavissa. Itse asiassa ani harvoin törmätään ylitsepääsemättömiin esteisiin. Asenteet ovat usein lopulta sääntöjä ja määräyksiä suurempia esteitä.

Ihmisille pitää antaa vapauksia tehdä heille merkityksellistä toimintaa niiden ajallisten ja muiden resurssien puitteissa, jotka heillä on käytettävissään.

Lisäksi  tarvitaan riittävä tuki, ensisijassa ihmisiltä, joilla on ollut osaamista avittaa byrokratian kiemuroissa, lupien ja rahoituksen hankkimisessa sekä muussa vastaavassa. Toki tarvitaan jonkun verran myös ihan taloudellisiakin resursseja.

Iso merkitys on myös viestintätaidoilla ja verkostoilla, joiden välityksellä tavoittaa muut samanhenkiset/samoista projekteista kiinnostuvat ihmiset (sosiaalinen media mutta myös keskustelut kasvotusten).

Mikä helpottaisi voimavarojen hyödyntämistä

Paikallisten unelmien toteuttamiseen tulisi kannustaa jakamalla esimerkkejä onnistumisista. Byrokratian ja säädösten jallittamiseen tarvitaan opastusta, tekemisen kynnys pitää saada mahdollisimman matalaksi.

Olemme yrittäneet pitää kiinni periaatteesta, jossa vastaamme meiltä jotakin uuttaa toimintaa pyytäville, että hän voi järjestää esittämänsä tapahtuman tai vastaavan itse. Meiltä saa opastusta, vertaistukea, välineitä, joskus jopa hieman rahaa, mutta ihmisten pitää itse tarttua omiin unelmiinsa ja toteuttaa ne.

Mitä eri toimijat voivat tehdä jatkossa

Kansalaistoimija: Ehdota rohkeasti, lähde toteuttamaan, kysele mukaan muita kiinnostuneita, toimi!

Hallinnon toimija: Mahdollista, madalla kynnyksiä, suhtaudu avoimesti kaikkiin ehdotuksiin.

Kiinteistönomistaja: Hyödynnä mahdollisuus tarttua niihin ideoihin, joita kansalaistoimijat esittävät esimerkiksi vajaakäytöllä oleviin kiinteistöihin. Lopputulos on lähes aina kiinteistön omistajan kannalta positiivinen uusien ideoiden, uusien vuokralaisten tai ihan myönteisen julkisuuden myötä.

Yritys: Ota kansalaistoimijat ja neljäs sektori kumppaniksi niin löydät helposti uusia ideoita, jopa asiakasvirtoja.
 

Lisätietoa

info@myrtsi.fi

www.myrtsi.fi

www.facebook.fi/Myyrmakiliike

020 7300 900


Kirjoittaja: Petteri Niskanen

Kuva: Mikko Jaakkola