Nuorisopalvelut kehittää työntekijöidensä valmiuksia tukea aktivismia - katso aktivismivideot!

Miten kaupungin hallinto voi kehittää valmiuksiaan mahdollistaa ja tukea rakentavaa kaupunkiaktivismia? Esimerkiksi järjestämällä työntekijöilleen aiheesta seminaarin, kuten Helsingin nuorisopalvelut teki lokakuussa 2018.

Kahden iltapäivän mittaisessa seminaarissa noin 80 nuorisopalveluiden työntekijää ja heidän järjestökumppaniaan vaihtoi ajatuksia alustusten ja aktivismivideoiden pohjalta. Keskustelua ruokkivat alustuksilla toimittaja ja aktivisti Suvi Auvinen, kaupunki/aktivismitutkijat Pasi Mäenpää ja Maija Faehnle ja stadiluotsi Pauli Saloranta. Kaupungin kulttuuripäällikkö Stuba Nikula ja tuottaja Tanja Jänicke Yhteismaa ry:stä debatoivat kaupungin roolista aktivismin mahdollistamisessa ja tukemisessa. Lopuksi toimialajohtaja Tommi Laitio suuntasi jatkoa puheenvuorolla siitä, miten kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tukee aktivismia tulevaisuudessa.

Katso aktivismivideot alta!

Miksi toimia aktivistina?

Mitä aktivismi on? Lyhyesti ja tarkemmin

Mitä aktivistit tekevät ja millaisia esikuvia heillä on?

Kansalaistottelemattomuustarina

Sompasauna intro

Kaupunkitilan haltuunotto – Sompasauna

Millaista tukea aktivistit ovat saaneet ja millaista tukea nuoriso-ohjaajat voisivat antaa?
 

Videoilla haastatellaan toimittaja Ina Mikkolaa, artisti Karri “Paleface” Miettistä, Seta ry:n puheenjohtajaa Viima Lampista, totaalikieltäytyjä Elsa Tauriaa, Kokoomuksen Nuorten Liiton puheenjohtaja Henrik Vuornosta ja Sompasaunan aktiiveja Kimmo Hirsikorpea sekä Sanna Louhensaloa.

Aktivismivideot on toteutettu heinäkuussa 2018 kolmen nuoren kesätyönä. Kaksi nuorta toimittajaa Oona Sainio ja Kaapo Haapanen syventyivät Helsingissä toteutuvaan kansalaisaktivismiin ja sen eri muotoihin haastatellen ja etsien aiheesta tietoa. Tiimin kolmas jäsen, Aleksandra Okolo-Kulak oli mukana kuvaajana ja editoijana sekä toimituksellisessa työssä. Nuoriso-ohjaaja Krista Huovinen toimi projektin koordinaattorina. Nuoret ovat vastanneet videoiden kokonaistuotannosta itse koordinaattorin mentoroinnilla.Videot toteutettiin Kaupunkiaktivismi - seminaariohjelmaan pohjautuen. Nuoret valitsivat laajan kirjon heitä kiinnostavia aiheita ja haastateltavia helsinkiläisen aktivismin kentältä.

Seminaarissa katsottiin myös mukaansatempaava video metroaseman valtaamisesta.

Seminaarin puheenvuorot videoina:

10.10.2018 Aktivismi - mitä se on ja mitä se ei ole?


Suvi Auvinen: Aktivistin muotokuva - kuka alkaa aktivistiksi?

Maija Faehnle: Kaupunkiaktivismi kutsuu hallintoa uudistumaan 1: Tapauksia ja tukitarpeita (
diat)

Pasi Mäenpää: Kaupunkiaktivismi kutsuu hallintoa uudistumaan 2: Kenen kaupunki? (diat)

24.10. Aktivismin keinot, mehukkaat tarinat


Suvi Auvinen: Tukemassa muttei tukahduttamassa – mihin nuorisotyötä tarvitaan?

Pauli Saloranta: Aktivismi ja omaehtoinen toiminta stadiluotsin silmin

Stuba Nikula ja Tanja Jänicke: Hallinto kohtaa muotoilijan: Virkamies ja Innovaattori keskustelevat siitä, mikä kaupungin roolin pitäisi olla alustana, mahdollistajana tai jopa tukijana

Tommi Laitio: Miten Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tukee tulevaisuudessa aktivismia – sitä, että ihmiset tekevät asioita toisten hyväksi?

 

SuviAuvinen
Suvi Auvinen puhui nuorisotyön onnistumisista ja haasteista aktivismin näkökulmasta ja esitti konkreettisia neuvoja aktiivisten nuorten kohtaamiseen. Tärkeää on pyrkiä ymmärtämään nuorten ideologioita ja ajatuksia ja muistaa, että nuorten näkökulmasta kysymys ei ole nuorisotyöstä, vaan he ovat toimimassa itselleen tärkeiden asioiden hyväksi.
Stadiluotsi
Yksi kaupungin keinoista omaehtoisen aktiivisuuden tukemisessa on stadiluotsit, jotka opastavat kaupunkilaisia esimerkiksi omien hankeideoidensa edistämisessä. Pauli Saloranta kertoi, miten aktivismi ja omaehtoinen toiminta ovat näyttäytyneet hänen työssään stadiluotsina.  
Stuba Nikula ja Tanja Jänicke
Stuba Nikula ja Tanja Jänicke pohtivat kaupungin rooleja suhteessa aktivismiin. Mielipiteitä jakavaa keskustelua heräsi siitä, onko kaupungin tärkeää sparrata aktivisteja kehittämään toimintaansa kaupungin avustuksista riippumattomaan suuntaan.

 

TommiLaitio
Tommi Laitio linjasi, miten toimiala voi kehittyä rohkeammaksi uusien asioiden tekemisessä. Kun jotakin uutta on kokeiltu onnistuneesti, vastuun ja huomion on oltava mahdollisimman lähellä tekemistä. Kokeilun epäonnistuessa tai poikiessa merkittävästi kritiikkiä vastuun on sen sijaan siirryttävä ylöspäin.