Osallistuva budjetointi

Osallistuva budjetointi kunnissa ja maakunnissa - Kuntaliiton opas (2017)

Osallistuva budjetointi - Jaana Hurmeen opinnäyte (2017) avaa suomalaisten kaupunkien kokemuksia osallistuvan budjetoinnin prosesseista, niiden hyvistä käytännöistä sekä osallistuvan budjetoinnin asemasta osana kunnallista päätöksentekoa.

Osallistuva budjetointi asukaslähtöisessä kaupunkisuunnittelussa - esite (2015) esittele erilaisia osallistuvan budjetoinnin käytännön sovelluksia ja teoreettisia malleja.

Esimerkki Espoosta artikkelissa Osallistava asukasbudjetointi – ideoivat asukkaat kaupunkikehittämistyön osallisina (Kopomaa & Salin, Yhdyskuntasuunnittelu 1/2018)

Datademo - Suomen ensimmäisessä kokonaan verkkopohjaisessa osallistuvan budjetoinnin prosessissa luotiin  menettely työryhmien ja yritysten voimavarojen reiluun hyödyntämiseen avoimen demokratian edistämisessä. Malli soveltuu myös muiden innovaatioiden ja hankkeiden rahoittamiseen.

Esimerkkejä osallistuvan budjetoinnin alustoista välinekokoelmassa itseorganisoituvan toiminnan organisointiin ja rahoittamiseen

Osallistuvan budjetoinnin esimerkkitapauksia ja yhteyshenkilöitä löytyy myös esimerkiksi osallistuvan budjetoinnin T&K-päivän 2017 ohjelmasta.