Pirkanmaan Kaarikoirat – jättömaalta skeittausta ja kaupunkia kehittämään

kaarikoirat

2000-luvun puolivälin tienoilla Tampereen kaupunki laati skeittausmahdollisuuksien kehittämiseksi skeittiparkkiohjelman, jota ei kuitenkaan toteutettu. Vuonna 2009 tamperelaisten skeittareiden kaveriporukkamme huomasi puretun teollisuushallin betonisen pohjan Tikkutehtaalla Tampereen Santalahdessa ja aloimme vähitellen siivota sitä ja rakentaa siihen omaa skeittiparkkia, Tikkutehdas DIY:tä.

Oman skeittiparkin rakentaminen oli myös kannanotto puutteellisiin harrastuspaikkoihin. Aloitimme parkin rakentamisen täysin omilla rahoilla, mutta myöhemmin projektiin saatiin mukaan yksityisiä sponsoreita. Kaveriporukka on sittemmin laajentunut yli 50 jäsenen yhdistykseksi, joka rakentaa skeittiparkkeja, järjestää tapahtumia ja skeittikouluja sekä pyrkii vaikuttamaan kaupungin kehittämiseen laajemminkin. Tikkutehdas DIY -skeittiparkki on edelleen pystyssä.

Onnistumisia

Toiminnalla on onnistuttu oleellisesti vaikuttamaan Tampereen skeittausmahdollisuuksien kehittämiseen. Kaarikoirat on ollut mukana suunnittelemassa Isovilusen skeittiparkkia, rakentanut rampin Eteläpuistoon ja katuskeittauspaikan vanhan kirjastotalon pihaan Keskustorille. Tällä hetkellä Kaarikoirat rakentaa Suomen suurinta betonista sisäskeittiparkkia Hiedanrantaan ja toimii myös keskeisenä koko aluetta kehittävänä toimijana. Yhdistys toimii aktiivisessa yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa, jossa toiminnan, ja laajemmin skeittauksen, merkitystä on alettu arvostaa. Yhdistys järjestää ympäri vuoden kulttuuritapahtumia ja yhdistää Tampereella kukoistavan alakulttuurin eri toimijoita yhteen. Suurin yleisötapahtuma Mans-e-rama tuo vuosittain yli 500 henkisen yleisön nähtäväksi ilmavan pooliskeittauksen (”uima-allas” –tyyppinen skeittaus) kotimaisia ja kansainvälisiä tähtiä. Skeittiparkkien lisäksi Kaarikoirien toiminta on yhdistänyt skeittauksen harrastajia laajasti ja vaikuttanut merkittävästi yhteisöllisyyden kehittymiseen. Toiminta on kehittänyt monenlaista ammatillista osaamista betonirakentamisesta projektinhallintaan ja rahoitukseen.

Opittavaa muualle

Toiminnan onnistumiseen on vaikuttanut oleellisesti rakkaus skeittaukseen ja omistautuminen skeittauksen kehittämiseen. Myös vapaus ja mahdollisuus oppia sekä kehittää toiminnasta omanlaistaan on vaikuttanut onnistumiseen ja porukan sitoutumiseen. Yhdessä tekeminen, erilaisten resurssien ja osaamisen yhdistäminen on ollut keskeistä. Sitä on ollut myös toimeen tarttuminen ilman pelkoa epäonnistumisista, oppiminen ja sen kautta kehittyminen yhdistettynä KÄRSIVÄLLISYYTEEN. Vasta 5 vuoden toiminnan jälkeen homma otti aimo harppauksen. Yhteistyöverkostot ja myös yksityinen ja julkinen tuki ovat mahdollistaneet toiminnan kehittämisen ja laajentamisen.

Mikä helpottaisi voimavarojen hyödyntämistä

Uudenlaisten yhteistyö- ja rahoitusmuotojen kehittäminen. Suurimmaksi osaksi talkoovoimin pyörivä toiminta on tällä hetkellä laajudessaan sellaista, että rahallinen korvaus työpanoksesta motivoisi. Isompien projektien ja aluekehitykseen suunnattujen rahoitusten hakeminen esim. EU-tasolta voitaisiin toteuttaa aktiivisessa yhteistyössä kaupungin ja paikallisten ruohonjuuritason toimijoiden kanssa. Kaupunki voisi toimia kehittämishankkeissa pääpartnerina, mutta toteutuksesta voisi vastata esimerkiksi yhdistys. Jos kymmenet saman alueen toimijat hakevat pientä rahoitusta toimintansa ylläpitämiseksi samoista rahastoista, menee suuri kollektiivinen työpanos hukkaan ja rahoituksen saanti on kilpailun takia todella niukkaa. Lisäksi työllistämispalveluna toimiminen sopisi yhdistyksen toimintaan laajemminkin monipuolisten projektien muodossa, sillä edellytyksellä että budjettia olisi myös projektien koordinointiin.

Mitä eri toimijat voivat tehdä jatkossa

Kansalaistoimija: Tule mukaan toimintaan, jeesiä tarvitaan aina! Onko jokin idea minkä haluaisit toteuttaa, mutta osaaminen tai tieto ei riitä esim. tapahtuman järjestämiseen? Tule toteuttamaan ideasi kokeneiden toimijoiden kanssa yhdessä!

Hallinnon toimija: Edistä ja helpota kaupunkilaisten omaehtoista toimintaa hallinnon sisällä. Pidä hallinnon toiminta mahdollisimman avoimena ja reiluna – tämä toimii pitkällä aikavälillä ja mahdollistaa yhteisöllisyyden ja luottamuksen rakentumisen. Kaupunkilaisten on toisinaan mahdoton tietää ja ymmärtää hallinnon rakenteita, joten oikeiden ihmisten luo ohjaaminen, lupakäytäntöjen ja muiden viranomaisprosessien selvittäminen auttaa heitä merkittävästi. Tee heille pohjatyö viranomaiskontakteihin, vertaisyhteisöihin ja poliitikkoihin. ÄLÄ VIILAA PILKKUA VAAN KEKSI LUOVIA TAPOJA VIEDÄ HOMMA MAALIIN TEHOKKAASTI.

Kiinteistönomistaja: Anna tiloja käyttöön, älä pidä niitä tyhjillään vaikka tase näyttäisikin hyvältä. Luo uusia vuokranmaksukäytäntöjä, esim. korjausta, ylläpitoa tai arvokasta kulttuurityötä vastaan halvempi vuokra. Ymmärrä, että toiminta kehittää myös kiinteistöäsi ja aluetta laajemmin, ei sen pitäminen tyhjillään. Jousta oletetusta markkinavuokrasta, älä puunaa ja rakenna tiloja liian siistiksi. Kaikesta voidaan sopia.

Yritys: Tue toimintaa. Pienetkin materiaalilahjoitukset ja tapahtumien sponsorointi auttavat merkittävästi. Näin yritys voi olla osaltaan kantamassa kortensa kekoon ja lisätä yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan. Sponsorointi tuo myös positiivista näkyvyyttä. Ehdota ja tee aloite millä eri tavoin voitte hyödyntää näkyvyyttä ja saada sisältöä markkinoinnin eri muotoihin: kuvat, videot ja haastattelut.

Poliitikko: Ymmärrä ja tuo toiminnan merkittävyys näkyviin. Aja kaupunkilaisten toiminta- ja vaikutusmahdollisuuksia muutenkin kuin korulauseissa ja vaalikampanjoissa! Turvaa kulttuuritilojen pysyvyys ja rahoitus. Tue rullalautailualueiden toteutusta ja ymmärrä, kuinka paljon laadukkaiden harrastuspaikkojen toteutuksesta saa takaisin pienilläkin investoinneilla. Skeittipuistot maksavat 50 000 e – 1,5milj. e ja liikuttavat todella suurta määrää erikäisiä ihmisiä omaehtoisesti. Skeittaus on yksi nopeimmin kasvavimmista lajeista maailmalla ja Tokion Olympialaisissa 2020.

 

Lisätietoa
 

http://www.kaarikoirat.fi/

https://www.facebook.com/KaariKoirat/

https://fi-fi.facebook.com/tikkutehdas/

https://www.facebook.com/kennelidiy/

http://www.manserama.fi/

 

teemu.gronlund@kaarikoirat.fi

 

Kirjoittajat: Teemu Grönlund & Mikko Kyrönviita

Kuva: Aleksi Martikainen