Helsinki

Kaupunkiaktivismia on runsaimmin siellä missä kaupunkilaisiakin eli Suomessa erityisesti Helsingissä. Helsingin kaupunki ohjaa kaupunkilaisten ja hallinnon kohtaamista osallisuus- ja vuorovaikutusmallillaan.

 

 

Osallisuus- ja vuorovaikutusmallillaan Helsingin kaupunki toteuttaa tavoitettaan olla vahvasti osallisuuden kansainvälinen edelläkävijä (kaupunginhallituksen esitys kaupunkistrategiaksi 2017-2021).

Mallin periaatteet ovat yksilöiden ja yhteisöjen osaamisen ja asiantuntemuksen hyödyntäminen, omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen ja yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien luominen. Periaatteille on rakennettu painoarvoa kirjaamalla ne hallintosääntöön.

Aktivismi ja omaehtoisen toiminnan muodot on yksi osallisuus- ja vuorovaikutusmallin kuudesta pääkokonaisuudesta. Muut ovat käyttäjien tieto ja osaaminen, Käyttäjien osallisuus, Alueellinen vaikuttaminen, Asiointi ja asiakaskokemus osallistumisen ja vuorovaikutuksen rakentajana sekä Kaupungin toiminta ja päätöksenteko.

Vuoden 2017 kuluessa toimialat ottavat mallia käyttöön. Kaupungille kehitetään mallit alueelliseen osallistumiseen ja vuorovaikutuksen, osallistavan budjetointiin ja vapaaehtoistoimintaan. Kaupunkiorganisaatio panostaa myös tilojensa avaamiseen. Lisäksi kehitetään osallisuuden mittareita.

Katso myös:

Kaupunkiaktivismi-hankkeen toimenpide-ehdotuksia Helsingille

Miten osallistun ja vaikutan Helsingissä?

Mitä ruokapuolella saa tehdä Helsingissä?