Lahti

Lahdessa on luotu päiväkotipalvelun yhteyteen toimintamalli, jossa aktiivit parantavat palvelun laatua. Kaupunkilaisten ja hallinnon kohtaamista sparraavat aluekummit. Lahdessa on myös virkeää lähiruoka-aktivismia.

Yksi aktivismin muoto on ehdottaa keinoa hallinnon järjestämän palvelun laadun parantamiseen ja ryhtyä itse toteuttamaan sitä. Näin sai alkunsa Lahden ympäristömummo- ja -vaaritoiminta. Päiväkodeissa ympäristömummoina ja -vaareina toimivat aktiivit suunnittelevat aktiivisuutensa itse, yhdessä sovituissa puitteissa.

Lahdessa kaupunkilaisten ja hallinnon kohtaamista on edistänyt aluekummitoiminta. Aluekummit ovat vapaaehtoisia kaupunkilaisten ja virkamiesten välillä toimivia yhteyshenkilöitä, joiden kautta voidaan vaikuttaa alueen yhteisiin asioihin. Aluekummien apuna ovat virkamieskummit sekä kestävän kehityksen ohjaaja.

Aluekummit kuuntelevat kaupunkilaisia, aktivoivat heitä  toimimaan yhteisen ympäristön kohentamiseksi ja vievät viestiä heiltä tutulle virkamieskummille niin, että kaupunkilaisten näkemyksiä pystytään ottamaan huomioon aluetta koskevassa suunnittelussa, päätöksenteossa ja toteutuksessa. Yhteismaa ry on Lahden kaupungin kanssa kouluttanut aluekummeja edistämään kansalaisaktiivisuutta Nappi Naapurin avulla.

Lahden kansalaislähtöinen ruokaverkostotoiminta (Päijät-Hämeen REKO, Lahden ruokapiiri ry, Lahden ruokaosuuskunta) luo edellytyksiä lähiruoan kehittämiselle Lahdessa erityiseksi vahvuudeksi.

Katso myös:

Kaupunkiaktivismi-hankkeen toimenpide-ehdotuksia Lahdelle

Asukastoiminta Lahdessa

Lahen D - alusta palvelujen ja kaupunkiympäristön muotoiluun

Vaikuttaminen Lahdessa