Vantaa

Vantaa valmistautuu kokeilemaan osallisuuden mahdollistamista uusin tavoin. Vantaalla toimivat mm. monen kaupunginosaliikkeen esikuva Myyrmäki-liike ja kestävyyden edistämisestä palkittu Yhteinen pöytä -hanke.

Vantaan valmisteilla oleva uusi osallisuusmalli ei ole varsinainen malli vaan toimintapa, jossa kokeillaan erilaisia ratkaisuja. Yksi  toimintatavan ajatuksista on monipuolistaa osallisuuden mahdollistamista niin, että kaupunkilaisia ei vain konsultoida vaan he voivat ottaa vahvemmin vaikuttavia rooleja esim. yhteiskehittäjinä. Suuntana on myös siirtyminen alueellisuudesta paikallisuuteen.

Osallisuusmallin/toimintatavan on tarkoitus tulla käyttöön, kun myös luottamushenkilöt on ensin koulutettu siihen vuonna 2018.

Myyrmäki-liike on yksi pääkaupunkiseudun vilkkaimmista kaupunginosaliikkeistä.

Yhteinen pöytä on vantaalainen verkosto, joka luo mallia yhteisölliselle ruoka-aputoiminnalle ja hävikkiruoan keskitetylle jakelulle. Hävikkiruoan hyötykäyttö ja ruoka-avun kehittäminen yhdistyvät toiminnassa kansalaislähtöiseen, verkostomaiseen ja yhteisölliseen kansalaistoimintaan. Toiminta sai toukokuussa 2017 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus 2050 -päätunnustuksen.

Katso myös:

Kaupunkiaktivismi-hankkeen toimenpide-ehdotuksia Vantaalle

Osallistu ja vaikuta Vantaalla

Kaupungin työntekijöiden osallisuuskoulutus Vantaalla - miksi ja miten

Kuva: Petteri Niskanen