Viranhaltija-aktivismi

Viranhaltija voi aktivisti toimimalla työroolinsa kautta (kaupunki)yhteisön hyväksi enemmän, kuin mitä työtehtävät edellyttäisivät. Viranhaltija-aktivismiin kuuluu aloittellisuutta yhteistyöhön ja esimerkiksi hallinnon toimintatapojen kehittämistä.